• ISO
  • 9001:2016
  • Neustále
  • se rozvíjíme
  • Spolupracujeme
  • na celosvětové úrovni

CNC soustružení

CNC soustružení

CNC soustružení

Jedním z dominujících předmětů naší činnosti je moderní výroba na počítačem řízených strojích, kde vyrábíme s vysokou přesností série dílů i speciální kusové zakázky, s jejichž výrobou máme dlouhodobé zkušenosti.

Pro oba typy výroby používáme zadání navržené zákazníkem nebo vyvineme vlastní výrobní dokumentaci, při jejímž vývoji klademe velký důraz na ekonomičnost výroby, snažíme se zkracovat výrobní časy použitím nejvhodnějších nástrojů a pracovních postupů stejně jako pravidelným zvyšováním odbornosti všech našich pracovníků.

Neopomínáme věnovat pozornost výběru nejvhodnějšího druhu materiálu pro daný výrobek a šetřit tak náklady zákazníka ať již díky ceně nejvhodnějšího materiálu nebo zkracováním času na výrobu.

Neváháme investovat do moderních CNC obráběcích strojů i zlepšování znalostí a dovedností našich pracovníků. Naše CNC obráběcí centra mohou pracovat v třísměnném provozu, což zaručuje mimořádně pružnou reakci na vaše často velice náročné časové požadavky.